ගිනස් පොතට ගිය අනුලාවති මියයි

වයස අවුරුදු 115 ක් වන ලංකාවේ වයස්ගතම මාතාව බවට බොහෝ දෙනෙක් මත පලකළ පේඩිගේ අනුලාවතී කාන්තාව ඊයේ (01) මියගොස් තිබෙනවා.

ඇය මියයන තෙක්ම ජිවත්ව සිටියේ අරණායක ගැවිලිපිටිය ප්‍රදේශයේ.

සමස්ත ලංකා ප්‍රවීනයන්ගේ ක්‍රිඩා උලෙලේ අවුරුදු 110 සහ 115 අතර වයස් කාණ්ඩ වලින් පැවත්වු හෙල්ල සහ යගුලිය දැම්මේ ඉසව් වලින් ගිනස් වාර්තාවකට පවා හිමිකම් කියන ඇය අරණායක ප්‍රදේශයට අභිමානයක් ගෙන දුන් කාන්තාවක් වනවා.

පේඩිගේ අනුලාවතී ලෙස හැදින්වුවත් මුල් කාලයේ ඇගේ නම කිරි උක්කු බවයි ඇය ජීවත්ව සිටියදී පවසා ඇත්තේ.

දකුණු අසියාවේ වයස්ගතම මාතාව වන මාවනැල්ලේ බලත්ගමුවේ 117 ක් වසරක් ජිවත් වු උක්කු අම්මා මිය යෑමෙන් පසුව මේ දක්වා ජිවත්ව සිටින වයස්ගතම මාතාව ඇය විය හැකි බව බොහෝ දෙනාගේ මතයයි.

ඇයගේ වයස 115 ක් සම්පූර්ණ වූයේ මේ වසරේ ජුනි මාසයේදීයි.

<img class=”shrinkToFit” src=”https://3.bp.blogspot.com/-_-KOvoqQ1Hg/WiIfL3HEwoI/AAAAAAAAhPY/fX_3krwVM5A3WibOxSqmd6BlKRX-ANigACLcBGAs/s1600/A.jpg” alt=”https://3.bp.blogspot.com/-_-KOvoqQ1Hg/WiIfL3HEwoI/AAAAAAAAhPY/fX_3krwVM5A3WibOxSqmd6BlKRX-ANigACLcBGAs/s1600/A.jpg” width=”428″ height=”647″ />

<img class=”shrinkToFit” src=”https://1.bp.blogspot.com/-8Q1kzABs2C4/WiIfMEygduI/AAAAAAAAhPc/Z6Ym3dxmHvQb7C1pyPPwVqAU_rWDvI7gwCLcBGAs/s1600/B.jpg” alt=”https://1.bp.blogspot.com/-8Q1kzABs2C4/WiIfMEygduI/AAAAAAAAhPc/Z6Ym3dxmHvQb7C1pyPPwVqAU_rWDvI7gwCLcBGAs/s1600/B.jpg” width=”961″ height=”647″ />

<img class=”shrinkToFit” src=”https://4.bp.blogspot.com/-WRSfQC7Zdh0/WiIfLztHVgI/AAAAAAAAhPU/_nIBmuZIzIgM_X4IGY6PPtebDcb1m11qwCLcBGAs/s1600/C.jpg” alt=”https://4.bp.blogspot.com/-WRSfQC7Zdh0/WiIfLztHVgI/AAAAAAAAhPU/_nIBmuZIzIgM_X4IGY6PPtebDcb1m11qwCLcBGAs/s1600/C.jpg” width=”475″ height=”647″ />

courtesy:neth gossip

more recommended stories

%d bloggers like this: