දසුන් මිය ගොස් මාස දෙකක් සම්පූර්ණ වූ ඊයේ දිනයේ ශලනි තාරකා දසුන් වෙනුවෙන් කරපු දේ (PHOTOS)

ජනප්‍රිය නළු දසුන් නිශාන් මිය ගොස් ඊයේ දිනයට හරියටම දෙමාසයක් පූර්ණය වුණා. නමුත් ඔහුට ආදරය කළ අයගේ සිත්වල ඔහු ගැන තිබූ මතකයන් ගැන තාමත් කතාබහ වෙනවා.

කාලය කොපමණ වේගයෙන් ගත වී ගියත් ඔහු සදහටම ඉතිරි කර ගිය අපූරු මතකයන් සමගින් ඔහුට සැබැවටම ආදරය කළ අය තවමත් ඔහු හා ජීවත් වෙනවා.

එලෙස ඔහුට ආදරය කළ ජනප්‍රිය නිළි ශලනි තාරකා දසුන් වෙනුවෙන් යළි සිහි කැඳවා පහන් දල්වා ඔහුගේ දෙමස් පූර්ණයට සහභාගී වෙලා තිබුණා.

එහිදී ඇය ඔහු නමින් පහන් වැටක් පූජා කර එහි පහන් සියල්ලම ආලෝකමත කර  ප්‍රාර්ථනා කර තිබුනේ “අඳුරට ආලෝකයක්ම වේවා!“ යනුවෙනි.

එහි ඡායාරූප පහතින්..

Courtesy : hitnews.lk

more recommended stories

%d bloggers like this: