වසර 60,000ක් ඉපැරණි වනාන්තරයක් මුහුදු පතලෙන් හමුවෙයි

ඇමරිකාවේ ඇලබාමා ප්‍රාන්තයට ඔබ්බෙන් වූ මුහුදු පතලෙන් වසර 60,000ක් පමණ ඉපැරණි වනාන්තරයක් මතුව තිබෙනවා.

විද්‍යාඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ එමඟින් ලෝක කාලගුණ වෙනස සහ සාගර ජල මට්ටම් ඉහළ යාම පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබාගත හැකි බවයි.

සාගර ජල මට්ටම් බෙහෙවින් පහළ පැවති අවධියක එම වනාන්තරය ඇලබාමා ප්‍රාන්තයේ අනෙකුත් වනාන්තරවලට සමානව පැවති බව විශ්වාස කෙරෙනවා.

more recommended stories

%d bloggers like this: