සිගරට් සමාගම් වලින් පවා මෛත්‍රී පිං අතේ වැඩ කරගත් බවට මහින්දගෙන් මෛත්‍රී ගැන සහතිකයක් (VIDEO)

ඊයේ රාත්‍රියේදී 360 වැඩසටහනට සහභාගී වී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දුම්කොළ සමාගමෙන් මුදල් ගෙන මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විශ්‍රාම ශාලාවක් පොළොන්නරුවේ ඉදිකළ බව සඳහන් කර සිටියා. මේ ප්‍රකාශයෙන් පැහැදිලි වන්නේ මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය වරයාව සිටි කාලයේදී කිසිඳු දුම්කොළ සමාගමකින් පෞද්ගලික වාසි ලබා නොගත් බවත් පොළොන්නරුවට පැමිණෙන බැතිමතුන් වෙනුවෙන් එම සමාගමේ සුභ සාධනයට වෙන්වූ මුදලින් පොළොන්නරුවේ විශ්‍රාම ශාලාවක් ඉදිකර ගැනීමට ආධාරයක් ලබාගෙන ඇති බවයි.

අප කල සොයා බැලීමකදී මෛත්‍රී සෙවණ නම් වූ මෙම විශ්‍රාම ශාලාව පොළොන්නරුවේ බෞද්ධ සංගමය විසින් දැනට පවත්වාගෙන යන අතර සෝමාවතී විහාරය ඇතුළු පොලොන්නරුව වැඳපුදා ගැනීමට පැමිණෙන බැතිමතුන් සඳහා දිනකට රු 200 යක වැනි අඩු මුදලකට නවාතැන් පහසුකම් සපයාදෙන පුණ්‍ය ආයතනයක් ලෙස පවත්වාගෙන යන බව දැනගන්නට ලැබිණ. මහල් තුනකින් සමන්විත මෛත්‍රී සෙවණ 500 දෙනෙකුට නවාතැන් පහසුකම් ලබා ගත හැක. මෙය ඉදිකිරීමට පොළොන්නරුවේ බෞද්ධ සමිතියට බුද්ධාගමට ලැදි බොහෝ ව්‍යාපාරික පිරිසක්ද ආධාර කර ඇති අතර රජයේ කිසිඳු අනුග්‍රහයක් හෝ මුල්‍ය දායකත්වයක් මේ සඳහා ලබා ගෙන නොමැත.

මෛත්‍රී සෙවණ වෙබ් අඩවියට පහතින් පිවිසිය හැක. http://www.maithrisewana.lk/

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 360 වැඩසටහනේදී  කල ප්‍රකාශය පහතින් නැරඹිය හැක.

more recommended stories

%d bloggers like this: