පුරාණ විහාරයක් අඩි 100 ක දුරක් ගමන්කළ හැටි මෙන්න!

චීනයේ ෂැංහයි නුවර වසර 135 ක් පැරණි බෞද්ධ විහාරයක ගොඩනැගිල්ලක් මුල් ස්ථානයේ සිට ආරක්ෂිතව විහාර භූමියේම අඩි 100 ක දුරකට රැගෙන යාමට ඉංජිනේරුවන් කටයුතු කරන ආකාරය විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා.

මේ සඳහා ගත වී ඇති කාලය සති දෙකක්.

දිනකට ලක්ෂයකට ආසන්න පිරිසක් විහාරයට පැමිණෙන බැවින් ඇතිවෙන තදබදය අවම කිරීමට සහ ඔවුන් දල්වන සුවඳ කූරු හේතුවෙන් ගිනිගැනීමේ අවදානමක් වළක්වාගැනීම මෙලෙස ගොඩනැගිල්ල වෙනත් ස්ථානයකට රැගෙන යාමට හේතු වී තිබෙනවා.

more recommended stories

%d bloggers like this: