කෝටි ගාණකට ඇත්දළ විකුණන්න ගල්ගමුවේ දළ පූට්ටුවා මරන්න හවුල්වුණු ග්‍රාමසේවක මෙන්න! (PHOTOS)

අතුරුදන්ව සිටි ගල්ගමුවේ දළපූට්ටුවා මරා දමා ඇත්තේ හේරත්ගම ග්‍රාම නිළධාරියා ලෙස සේවය කළ පුද්ගලයා ඇතුළු.

බැසිල්ට ඇමරිකානු පුරවැසි භාවය තිබෙන බවට හෙළි වෙයි… මෙන්න විස්තර..! (PHOTOS)

හිටපු ජනපති සොයුරන් වන ගෝටාභය රාජපක්ෂ බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය හිමි පුද්ගලයන් බව මාධ්‍යය විසින්.

ජනතා මුදල් කෝටි ගණන් නාස්ති කරමින් රවී ගේ ප්‍රතිරූපය නංවන්න කල වෙබ් මෙහෙයුම හසුවේ!

මේ දිනවල රවී කරුණානායක විදේශ අමාත්‍යවරයා බැඳුම්කර කොමිසමේ හෙළිවූ සාක්ෂි සමග දැඩි සමාජ ජාලා ප්‍රහාරයකට.