වසර 17කට පසු ඉන්දියාවෙන් බිහි වූ ලෝක රූ රැජිණගෙත් වීඩියෝවක් ලීක් වෙයි (VIDEO)

මනුෂි චිල්ලාර්  නම් වූ සුරූපී ඉන්දීය තරුණීය මෙවර ලෝක රූ රැජින ලෙස කිරුළ හිමි කර ගත්තා.

වෛද්‍ය ශිෂ්‍යාවක් වන ඇය  ලෝකේ සුරූපීම තරුණිය ලෙස කිරුළ පළඳින්නත් වාසනාවන්තිය බවට පත්වුණා

ඉතිං ඇය සම්බන්ධයෙන් බොහෝ මාධ්‍යන් තුළි වැඩි වශයෙන් කතා බහ කළා. ඒ අතර ඇය මීට වසර දෙදක ඉහති දී ලබා ගත් ඡායාරූපයක් හා ලෝක රූ රැජිණ ලෙස කිරුළ පැළඳී අවස්ථාවේ ලබා ගත් ඡායාරූපයක් හා සසඳමින් සමාජ මාධ්‍ය පුරාම ඇය ගැන අදහස් හුවමාරු වුණා.

ඒ කෙසේ වෙතත් මේ වන විට අන්තර්ජාලයේ ඇය අවුරුදු දෙකකට පෙර එනම් 2015 වර්ෂයේ සිටි ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝවක් හුවමාරු වෙමින් පවතිනවා.

මේ එම වීඩියෝවයි.

more recommended stories

%d bloggers like this: