ජනපති මෛත්‍රීගේ රාජ්‍ය සබඳතාවක් මල්පල ගන්වමින් කටාර් රාජ්‍යයෙන් අපේ රටට සුපිරි නගරයක්..!

සියලු පහසුකම්වලින් යුත් අංග සම්පූර්ණ නගරයක් ඉදිකර දීමට කටාර් රාජ්‍යය එකඟතාව පළකර ඇත.

බත්තරමුල්ල වෝටර්ස් එජ්හි දී උත්සවයක් අමතමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කියා සිටියේ කටාර් රාජ්‍යය ඔවුන්ගේ පූර්ණ අනුග්‍රහයෙන් මෙරට අංග සම්පූර්ණ නගරයක් ඉදිකර දීමට තමාට දුරකථනයෙන් කතාකොට ‍පොරොන්දු වූ බවය.

ඒ අනුව අපට කැමැති ස්ථානයක මෙම අංග සම්පූර්ණ නගරය ඉදිකර ගත හැකි බවත් කටාර් රාජ්‍යයෙන් මෙම ප්‍රදානය පළමු වරට ලැබෙන්නේ අප රටට බවත් ජනාධිපතිවරයා මෙහි දී කියා සිටියේය.

එමෙන්ම අංග සම්පූර්ණ නගරය ඉදිකිරීම සඳහා ස්ථානයක් වෙන්කර දෙන ලෙස කටාර් බලධාරීන් මේ වන විට ඉල්ලීමක් කර ඇති බවත් ජනාධිපතිවරයා එහි දී වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

සුජිත් කෝනාර

more recommended stories

%d bloggers like this: