බිඳුණු ප්‍රේමයන් හැර දමා ‘සනත් ජයසූරිය’ ලොව ධනවත්ම තරුණියක් හා පෙමෙන් වෙලේ – සියලු තොරතුරු මෙන්න..! (PHOTOS)

සනත් ජයසූරිය මෙරට ක්‍රිකට් වංශ කතාවේ නොමැකෙන සළකුණක් තැබූ ලෝක පූජිත ක්‍රිකට් තරුවකි. ඔහුගේ ආදර.

වැටුණු ක්‍රිකට් ගොඩගන්න අද රැස්වූ සමුළුවේදී හෙළිවූ දේ මෙන්න..!

මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මුහුණපා ඇති අභියෝග හමුවේ ඒ සඳහා විසඳුම් සෙවීමට විශේෂ.