ඇපල් සහ BMW එකතුවෙන් අළුත්ම මෝටර් රථයක් එළිදක්වයි (VIDEO)

BMW සහ ඇපල් සමාගම්වල හිටපු සේවකයන් පිරිසක් නිර්මාණය කළ අලුත් මෝටර් රථයක් අමෙරිකාවේ දී එළිදක්වල.

ජපානයේ ටොයෝටා-හොන්ඩා කර්මාන්ත ලංකාවට ගේන්න යයි..!

ශ්‍රී ලංකාවේ කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීමට ජපානයේ හොන්ඩා සමාගම සහ ටොයෝටා සමාගම සාකච්ඡා කර ඇතැයි ජාත්‍යන්තර.

මෝටර් රථ ලෝකය විශ්මයට පත් කල ලොව ප්‍රථම අදෘශ්‍යමාන මෝටර් රථය මෙන්න..! (VIDEO)

ලෝකය දිනෙන් දින ගෝලීයකරණයට ලක් වනවා. තාක්ෂණයත් සමග නිපදවන අලුත් අලුත් දෑ නිසා අපි දිනෙන්.