රටවල් 16ක් පරදා මව්බිමට අභිමානය ගෙන ආ රොකට් වැඩ්ඩාට ගමේ අය එකතු වෙලා කරපු දේ

අපේ රටේ දරුවෙකු යම්කිසි ජයග්‍රහනයක් ලබා ගැනීම ඕනම කෙනෙකුට සාමාන්‍ය ප්‍රවෘත්තියක් වෙන්න පුලුවන්.ඒ වගේම එය.

පුරාණ විහාරයක් අඩි 100 ක දුරක් ගමන්කළ හැටි මෙන්න!

චීනයේ ෂැංහයි නුවර වසර 135 ක් පැරණි බෞද්ධ විහාරයක ගොඩනැගිල්ලක් මුල් ස්ථානයේ සිට ආරක්ෂිතව විහාර.