ස්මාට් ජංගම දුරකථන ලොව කලබමින් Apple iPhone 8 සහ iPhone 10 නිකුත්වෙයි..! (PHOTOS / VIDEOS)

ඇපල් සමාගම සිය නවතම ඇපල් වොච් 3, නිව් ඇපල් ටීවී සහ නව අයිෆෝන් 8 සහ.

පොලිතින් වෙනුවට බඩඉරිඟු – මඤ්ඤාෙක්කාවලින් ආදේශකයක් නිපදවූ අපේ ඉංජිනේරුවා..!

ජනාධිපතිවරයාගේ නමින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයකින් ඉකුත් සැප්තැම්බර් 01 දා සිට සියලු ආකාරයේ ‍පොලිඑතලින්, ‍පොලි‍ප්‍රොෆිලින්.

ගෙවල් 37,500කට විදුලිය; කොළඹ කුණු වලටත් විසඳුම්!

කොළඹ  දිස්ත්‍රික්කයේ නාගරික ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය, වඩා විධිමත් කිරීම සඳහා කරදියාන අපද්‍රව්‍යය කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය “.

නව ස්‌මාර්ට්‌ ජාතික හැඳුනුම්පත ඔක්‌තෝබර් මාසයේ සිට

නව ස්‌මාර්ට්‌ ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබන ඔක්‌තෝබර් මාසයේ සිට නිකුත් කිරීමට පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව සූදානම්.